Категория: Барлық материалдар

Жарияланды 12.10.2014

Автор: Омарбекова А.

Зияткерлік роботты техникалық жүйелер

  «Есептеу техникасы» кафедрасының профессоры, т.ғ.д.

 

 Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ сайты профилі

 

  Білімі  

 

  1986-1989жж. Мәскеу энергетикалық байланыс институты жанындағы «Автоматикалар және электронды техникалар» факулььтетінің аспирантурасының күндізгі бөлімінде оқыды; 1974-1979жж. Мәскеу энергетикалық байланыс институты, «Көп каналды электрлі байланыс» факультеті, «Электрлі байланыс инженері» мамандығы.

 

  Қосымша

 

 2007ж. ҚР БҒМ «ЖОО үздік оқытушысы» грантының жеңімпазы. РЦИО ҚР БҒМ «Ақпараттық теңсіздіктерді төмендету бойынша Республикалық тренер» сертификаты, Алматы, 2006ж.; «Кәсіби білім беру сапасын сараптау» ҚР БҒМ Ұлттық аккредитациялау орталығының сертификаты, Астана, 2009ж.; «Компьютерлік желілерге әкімшілік ету» сертификаты, 2007ж.; «Кредиттік оқыту жүйесі» сертификаты, 2007ж; «Ақпараттық технологиялар» ФПК сертификаты, Алматы, Әл-Фараби атындағы Қаз.ҰУ

 

  Тәжірибелік  өтілімдері

 

 Есептеу техникасы құралдарын орнату, өңдеу, қызмет көрсету; микроконтроллерлі орнатылған жүйелерді жасау мен программалау; кабельдік, оптоталшықты және космотық байланыс пайдалану, монтаждау, құру.

 

 Публикациялар

 

  50-ден астам ғылыми мақалалары, соның ішінде шет елдерде; Оқу-әдістемелік 60-ден астам, соның ішінде пәндер бойынша оқу құралы, келесідегідей ОӘК:компьютерлік және математикалық модельдеу; ЖИЖ; автоматты басқару жүйесі теориясы; роботты техникалық жүйелерді жобалау мен программалау; микроэлектроника және схемотехника, электротехника және электроника негіздері; электронды идентификация жүйесі және ЭЦП; компьютерлік желілерде ақпараттарды қорғау және т.б.   

 

 Қосымша ақпарат

 

 Дипломдық жұмыс тақырыбы: «Көпканалды байланысты геостационарлы орбиталы ИСЗ қолдана отырып жобалау»; Диссертациялық жұмыс тақырыбы: «Ақырғы элемент әдісімен электромеханикалық өрісті есептейтін программалық қамтаманы өңдеу»; Кандидаттық диссертация нәтижесін енгізу: НПО «Астрофизика», Москва; Ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар нәтижесі бойынша Стратегиялық қорғаныс инициативасы саласында халықтық білім беру бойынша СССР мемлекеттік комитеті сыйақысымен марапатталды (1989 ж.); ҚР БҒМ Мемлекеттік аттестаттау комиссиясында болды.    «Ақпараттарды өңдеудің компьютерлік жүйесі» «Ақпараттық жүйелер», «Есептеу техникасы және программалық қамтама» (БМТУ, Балхаш қ., институт «Жетысу» Талдыкорган қ., Құқық және еңбек қатынасы академиясы, Уральск қ., ММТУ, Қарағанды қ.) және басқа да ЖООда.

АТАНОВ САБЫРЖАН КУБЕЙСИНОВИЧ