Қазақ тілінде ақпараттық коммуникациялық терминдерінің түсіндірме сөздігі

Толковый словарь информационных коммуникационных терминов на казахском языке

Explanatory dictionary of information and communication terms in Kazakh language


Терминді енгізіңіз / Введите термин / Enter the term: