Табыстар

Басып шығару
Категория: Барлық материалдар
Жарияланды 12.10.2014 Автор: Омарбекова А.

Институттың қызметкерлері келесі теориялық және тәжірибелік нәтижелер алды:

- сөйлеуді автоматты түрде өңдеу үшін қазақ тілінің фонетикалық қатарларының математикалық моделі құрылды;

- морфологиялық талдауды автоматтандыру үшін қазақ тілінің морфологиялық ережесінің математикалық моделі құрылды;

- синтаксистік талдауды автоматтандыру үшін қазақ тілінің синтаксистік ережесінің математикалық моделі құрылды;

- динамикалық уақытша қатарларды қолдана отырып шектелген сөздіктің жеке қазақ сөздерін тану алгоритмі жасалды;   

- мәтіннен қазақша сөйлеуді синтездеу алгоритмдері жасалды; 

- өнімділік программалау тілі семантикасын рәсімдеу спецификациялаудың логикалық тілі құрылды;

- программа верификациясының шарттарын комбинациялы цифрлық сызбаларға тұжырымдау үшін спецификациялаудың логикалық тілі құрылды;

- графикалық ақпараттарды тануда жасалынған нейрожелілік модельдер және алгоритмдер;

- ақырғы автоматтар модельдері және криптографиялық хаттамалар мен процессорлар алгоритмдері;

- бұлдыр математика негізінде ақпараттық қауіпсіздік қатерін бағалаудың модельдері мен алгоритмдері жасалынды;

- мемлекеттік стандарттар мен электронды оқулықтар құрудың автоматтандырылған технологиялары жасалынды. 

Зертханалар

Басып шығару
Категория: Барлық материалдар
Жарияланды 12.10.2014 Автор: Омарбекова А.

 Институт құрамында сегіз зертханалар бар:

  • Компьютерлік лингвистика;
  • Компьютерлік логика;
  • Компьютерлік модельдеу;
  • Зерделі ақпараттық жүйелер;
  • Сөйлеу технологиялары;
  • Зерделі роботты техникалық жүйелер;
  • Зерделі оқытатын жүйелер;
  • Программалық инженерия.

Директордың орынбасары

Басып шығару
Категория: Барлық материалдар
Жарияланды 12.10.2014 Автор: Омарбекова А.

ОМАРБЕКОВА ӘСЕЛ САЙЛАУБЕКҚЫЗЫ

 

"Теориялық информатика" кафедрасының доценті, т.ғ.к.

 

 

 Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ сайты профилі

 Білімі  

 Омарбекова А.С.  2000 жылы С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетін үздік бітірді. 2006 жылы -  Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ аспирантурасын «05.13.11 – Есептеу машиналарын, кешендерін және компьютерлік желілерді математикалық және программалық қамтамасыз ету» мамандығы бойынша аяқтады. ҚРБҒМ ғылым және білім беру саласындағы бақылау бойынша Жоғары аттестаттау комиссиясы Комитетінің шешімімен  2008 жылы 8 сәуірде техника ғылымдарының кандидаты дәрежесі берілді.

Білім беру саласындағы тәжірибесі

 2000-2003жж. С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде оқытушы қызметін атқарды, 2007-2009жж. – Басқару институтында аға оқытушы қызметін атқарды, 2009-2012жж – С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінде доцент м.а. болып қызмет етті, 2012 жылдың қаңтарынан 2012 жылдың қыркүйек айында – Ақпараттық технологиялар факультетінің ғылыми жұмыстар бойынша орынбасары қызметін атқарды. 

 Программалық қамтамаларды жасау саласындағы тәжірибесі  

 2006–2008жж: «Алтон НС» ЖШС программист болып, 2008-2010жж. - «Алтон НС» ЖШС директорының орынбасары қызметін, 2010–2011жж. -  «Digital life Style» ЖШС бас маманы – программалық қамтама аналитигі қызметін атқарды.

 Ғылыми-зерттеу жұмыстары

 Қазіргі кезде Омарбекова А.С. Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ жас ғалымдар кеңесінің мүшесі, студенттермен және магистранттармен ғылыми-зерттеу жұмыстары бойынша айналысады. 2010 жылы «Сейфуллинские чтения – 6» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференцияда ІІ дәрежелі диплом дәрежесін игерген екі студенттің ғылыми жетекшісі болды. 2010-2012жж. сәтті қорғаған 4 магистранттарға жетекшілік етті. Қазіргі таңда Омарбекова А.С. 2 Ph.D докторанттың,  4 магистранттың және 3 студенттің ғылыми жетекшісі.

 Оның ғылыми қызығушылығы зерделі оқыту жүйесі мен қашықтықтан оқыту технологиясымен байланысты. 2009 жылы «Разработка электронных учебников с использованием современных мультимедийных средств» (гос.тіркелу нөмірі0107РК00377) атты ғылыми-зерттеу жұмыстың жауапты орындаушысы. 2009-2012жж. «Разработка системы дистанционного обучения» (мем.тіркелу нөмірі 0110РК00129) ғылыми-зерттеу жұмыстың жетекшісі. 

2012 жылы «Ақпараттандырудың Ұлттық орталығы» АҚ келісілген шарт бойынша 052 «Білім беру жүйесін әдістемелік қамтамасыз ету» бюджеттік программасы бойынша электронды оқыту жүйесін нығайту көлемінде дизайн жасау, анимациялар және интерактивті мультимедиалық цифрлы білім беру ресурстарын компьютерлік программалау бойынша қызмет көрсету жұмыс тобында мүше болды. 

Қазіргі кезде:  

1) 055 «Ғылыми және/немесеғылыми-техникалық қызметтер» ("Целевое развитие университетской науки, ориентированной на инновационный результат" программасы) бюджеттік программа бойынша «Методология, алгоритмы и программы генерации электронных учебных изданий»  жобасына бірге жетекшілік етуде.  

 2)  055 «Ғылыми және/немесеғылыми-техникалық қызметтер» программасы бойынша, 101 «Грантовое финансирование научных исследований» ішкі программасы бойынша, 149 «Прочие услуги и работы», по приоритету «Фундаментальные и прикладные исследования в области экономических, социальных и гуманитарных наук»     спецификасы бойынша «Научно-методическое обеспение профессиональной подготовки кадров в контексте реализации основных идей Болонской декларации (на примере специальностей гуманитарного профиля бакалавриата, магитсратуры, докторантуры)» жобасының бас ғылыми қызметкері.

Табыстар

 Омарбекова А.С. т.ғ.д., профессор Шәріпбаев Алтынбек Әмірұлының жетекшілігімен  Электронды оқулық жасауды автоматтандыру технологиясы (ЭО генераторы) жасалды. Әрбір программист емес оқытушы өз контентімен, интерфейсімен, оқыту элементтері құрамдары мен басқару құрылымдарымен бірге ҚР 34.017-2005 «Информационные технологии. Электронное издание. Электронное учебное издание» мемлеткеттік стандартына толықтай сәкес келетін генератор көмегімен ЭО жасай алады.

Осы генератор көмегімен ЕҰУ оқытушыларымен әртүрлі пәндер бойынша электронды оқулықтар жиындары жасалды. Кейбір электронды оқулықтар ЕҰУ Ақпараттық технологиялар факультетінің арнайы сайтында(e-content жобасы)тіркелген.

 Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ даму және академиялық саясат Департаменті үшін оқытушыларды тіркеу, оқытушылардың әртүрлі оқу, оқу-әдістемелік, ғылыми-зерттеу, тәрбие ісі жөнінде, қоғамдық-ұйымдастыру бойынша көрсететін жетістіктерін,  деректерін сақтайтын, электронды сауалнамалау жүйесі жасалды.  Жүйеде тіркелу, жинау, іздеу, фильтрлеу, деректерді таңдау, серверге растайтын құжаттарды жүктеу, есеп берулерді құру сияқты қажет функциялар жасалған. Жүйе 2012 жылдың көктемінде ПОҚ аттестаттауда аппробациядан өтті. Бұл жүйе эксперттік комиссия мен сапаны бағалау бөлімі жұмыстарын тиімділеді. Қазіргі кезде жүйе үнемі толықтырылып отыратын университет оқытушылары жетістіктері деректерінің қорына тұтас қызмет етеді. 

Сонымен қатар, Омарбекова А.С. ҚР білім және ғылым министрлігінің, ҚР ақпарат және мәдениет министрлігінің, ҚР қаржы министрлігінің, «Ұлттық апараттық технологиялар» АҚ, «ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ» ұлттық компаниясының тапсырысы бойынша мультимедиалық оқыту жүйесін жасаумен байланысты жобаларды жасауға қатысты.

             Марапаттаулар

Қазақстанның ғылыми жұмысшыларының кәсіби күні Омарбекова А.С. ЕҰУ ректоры Сыдықов Ерлан Батташұлының грамотасымен университеттің ғылыми-зерттеу жұмыстарының дамуына қосқан үлесі үшін марапатталды.

 Ғылыми қызығушылығы

 Зерделі оқыту жүйелері, қашықтықтан оқыту, программалар генераторлары.

 Мақалалары

100-ден аса   научнығылыми және ғылыми-әдістемелік еңбектері, соның ішінде 4 оқулық (1 ҚР БҒМ ұсынысмен), 14 оқу құралдары (1 ҚР БҒМ Республикалық оқу-әдістемелік Кеңесі ұсынысмен), 13 мақала ҚР БҒМ ғылым және білім беру саласында Комиттің  аттестаттауы және бақылауы бойынша ғылыми журналдарға ұсынылған, 26 зерделі меншік объектілерінің мемлекеттік тіркелгені туралы куәліктер, 38 шет елдік, республикалық конференциялар баяндамалары. ҚР СТ 34.017-2005 «Ақпараттық технологиялар. Электронды басылымдар. Электронды оқу баспасы» мемлекеттік стандартының бірге жетекшілік етушісі.

Директор

Басып шығару
Категория: Барлық материалдар
Жарияланды 12.10.2014 Автор: Омарбекова А.

ШАРИПБАЕВ АЛТЫНБЕК АМИРОВИЧ

 

т.ғ.д., «Информатика, есептеу техникасы және басқару» мамандығы бойынша профессор, Халықаралық ақпараттандыру Академиясыныңакадемигі, Қазақстан Республикасының педагогика ғылымдары  Академиясының академигі.

  Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ сайты профилі

 

Білімі.

 Ол 1974 жылы С.М. Киров атындағы  ҚазМУ-ді  "Қолданбалы математика" мамандығы бойынша бітірді, ал 1981 жылы М.В. Ломоносов атындағы ММУ-ң аспирантурасын "Есептеу машиналары, жүйелері және желілерінің математикалық және программалық қамтамасы" мамандығы бойынша аяқтады.  1989 жылы М. Тореза атындағы ШТ ММИ «Француз тілі» курсын, ал 1990 жылы  Поль Валерий университеті (Франция)  ғылыми тағылымдамасын өтті.

Ғылыми атағы, дәрежесі.

 «Информатика, есептеу техникасы және басқару» мамандықтар тобы бойынша физика-математика ғылымдарының кандидаты,  техника ғылымдарының докторы,  профессор,  Халықаралық ақпараттандыру академиясының академигі, Қазақстан Республикасының педагогика ғылымдары  академиясының академигі7

Жұмыс орны.

 1974-1975 жж.  ҚазМУ-де  математик-программалаушы; 1975-1981жж. ММУ стажер-зерттеуші, аспирант;  1981-1992жж. ҚазМУ-де ассистент, доцент,  кафедра меңгерушісі; 1992 -1997жж. – ҚР ҰҒА Информатика мен басқару проблемалар институтында зертхана меңгерушісі; 1997-1998жж. ҚазМАУ кафедра меңгерушісі; 1998-2000 жж. Ақапараттық технологиялар орталығының директоры; 2000 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ кафедра меңгерушісі, профессоры, «Жасанды интеллект» ғылыми-зерттеу институтының директоры. 

 Ғылыми қызметтері.

 Информатика саласында ол продукциялық және логикалық программалау тілдерінің семантикаларын формалдады,  программалық және аппараттық құралдарды верификациялау әдістері мен алгоритмдерін құрды. Осы зерттеулер негізінде 1982 жылы «Символдық процессор тілінде программаның бөліктелген верификациясы» тақырыбында кандидаттық диссертациясын, ал 1996 ж. – «Есептеу машиналары мен жүйелерінің программалық және аппараттық құралдары верификациясы» тақырыбында докторлық диссертациясын қорғады. Оның ғылыми нәтижелері КСРО ірі ғылыми орталықтарына енгізілді: 1976-1981жж. - «Ғарыштық жүйелерді имитациялау тілінің трансляторы» Жуковск қаласындағы Ұщу-сынау институтында; 1988-1989жж. - «Цифрлық сұлбаларды верификациялау жүйесі» Зеленоград қ. Ғылыми-өндіріс орталығы; 1990-1991жж. - «Көппроцессорлы есептеу комплексі үшін параллельді программалау жүйесі» Москва қ. Электрондық есептеу техникасының халықаралық ғылыми-зерттеу орталығы.

  Жасанды интеллект және компьютерлік лингвистика саласында ол қазақ тілінің математикалық теориясын жасады, қазақ тілінің жазбаша және ауызша сөйлеурін талдау мен синтездеу технологиялары және  интеллектуалды оқыту басылымдарын жасау технологияларын даярлады. Бұл жұмыстардың ғылыми нәтижелері 2002-2006 жылдары әртүрлі мекемелерде ендірілген және олар қазақ тілін және ісжүгізуді қашықтықтан оқыту жүйесін,  орта және жоғарғы білім берудің көптеген пәндерері бойынша  мультимедиалық оқыту программасын және тағы басқа компьютерлік программаларын жасау үшін қолданылды. 

  Ақпараттық технологиялар саласында ол әртүрлі автоматтандырылған жүйелер жасады. Соның ішінде, «Құнды қағаздардың автоматтандырылған депозиттік жүйесі» 1992-1994 жылдары Алматы қ. Мемлекеттік мүлік департаменті және акционерлік қоғамдарда ендірілді;  «Коммуналдық төлемдерді есептеудің автоматтандырылған жүйесі» 1994-1998 жалдары Алматыдағы қалалық коммуналды шаруашылық комитетінде және көптеген Пәтерлер меншіктерінің кооперативтерінде ендірілді; «Сайлаудың автоматтандырылған жүйесі» 1997-1998 жылдары Алматы қ. Бостандық ауданының әкімшілігінде ендірілді; «Есеп комитетінің автоматтандырылған ақпараттық қоры» 2003-2005 жылдары ҚР Есеп комитетінде ендірілді; «Электронды оқу баспаларының автоматтандырылған жүйесі» 2003-2005 жылдары бірнеше орта мектептер мен жоғарғы оқу орындарында ендірілді.

  Ол 300-ден астам ғылыми мақалалар, 7 оқулық және 13 оқу құралдарын шығарды, 3 монография және  4 терминологиялық және түсіндірме сөздіктер. Көптеген мемлекеттік стандарттарды жасауда қатысты: 10 – ақпараттық технологиялар саласында, 2 – лингвистика бойынша, 9 – білім беру саласында.

 Ғылыми кадрлерді даярлау.

 Ол «05.13.00 - Информатика, есептеу техникасы және басқару» мамандықтар тобы бойынша 5 ғылым докторын, 8 ғылым кандидатын және «6D060200 - Информатика» мамандығы бойынша 6 PhD дайындады.

Мемлекеттік марапаттаулары.

 2001 ж. - Қазақстан Республикасының білім беру, ғылым және техника саласындағы Мемлекеттік сыйлығының лауреаты  болды;

2003 ж. - ҚР ғылымының дамуына қосқан үлесі үшін медалі берілді;

2005 ж. және 2010 ж. ҚР БҒМ «ЖОО үздік оқытушысы» грантының иегері болды;

2015 г. - «20 лет Қазақстан Республикасының Конституциясына 20 жыл» Юбилейлік медалі берілді.

 

Халықаралық ынтымақтастық.

Алыс шетелдердің ғылыми орталықтарының шақырулары бойынша дәріс оқу мен ғылыми  ынтымақтастық үшін ол келесі елдерге барып қайтты:

1989 ж. – Болгария; 1990 ж., 1996 ж., 2015 – Франция; 1993 ж., 2010 ж., 2014 ж. – КНР; 1998 ж., 2015 ж. – Германия; 1999 ж., 2008 ж., 2013 ж., 2015 ж. – Түркия; 2003 ж., 2015 ж. –  Тайланд; 2006 ж. – Израиль; 2006 ж. – Ұлыбритания; 2007 ж. – Мальта, 2012 ж. – Жапония, 2013 ж. – Корея, 2013 ж. – Италия.

Компьютерлік лингвистика

Басып шығару
Категория: Барлық материалдар
Жарияланды 12.10.2014 Автор: Омарбекова А.

РАЗАХОВА БИБИГУЛЬ ШАМШАНОВНА

 

 Доцент кафедры «Теоретическая информатика», к.т.н.

 

 Доцент кафедры «Теоретическая информатика», к.т.н.

Ученая  степень и звание, научная школа:

кандидат технических наук по специальности 05.13.11 – «Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей».

Алматинский государственный университет им. Абая 
Специальность: Математика и информатика
Степень: Специалист
Диплом с отличием

Алматинский государственный университет им. Абая, аспирантура
Специальность: Вычислительная математика

Научные интересы:

информатика, искусственный интеллект, компьютерная лингвистика, обработка естественных языков.

Научные гранты

Ведущий научный сотрудник в Проекте в рамках государственного заказа по бюджетной программе 120 «Грантовое финансирование»:

Автоматизация распознавания и порождения письменной и устной речи казахского языка.

Профессиональный опыт:

С 2001– по настоящее время старший преподаватель кафедры информатики, доцент кафедры теоретической информатики Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева;

1995 – 1997 - cтарший преподаватель Алматинского государственного университета им. Абая.

 Читаемые курсы:

Логикалық программалау (Б), Интеллектуалдық жүйелер (М), Мәтіндік анализаторлар (М), Онтологиялық моделдеу (М), Семантикалық талдау және іздеу (М), Структурированные языковые корпусы (Д), Компьютерлік лингвистика қолданбалары (Д), Морфологиялық және синтаксистік ережелерді моделдеу (М).

 Авторские курсы: логическое программирование (Б), теория автоматов (Б), интеллектуальные системы (М),семантические сети (М), методы обработки естественных языков (М).

Счетчик посещений

822013
Сегодня
Вчера
На этой неделе
На прошлой неделе
В этом месяце
За прошлый месяц
За все дни
96
716
2219
814102
15442
15213
822013
Ваш IP: 3.226.122.74
Время: 2020-02-27 07:06:45
Счетчик для Joomla
Copyright 2011 Басты бет. Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева Казахстан, Астана, ул. Пушкина, 11, кабинет 511. Телефон: +7 7172 709514 E-mail: sharalt@mail.ru
Joomla Templates by Wordpress themes free