ЛАТИНИЦА

Печать
Дата публикации

 

 

Қазақстан Республикасының Президенті не 3-ші хат

 

Қазақстан Республикасының Президентіне 4-ші хат 

 

 

Монография "Қазақ жазуын латын әліпбиіне ауыстыру мәселелері" 

 

Монография "Проблемы перевода казахской письменности на латинский алфавит"